Udvalg støtter mennesker, der har det svært

Kommunen: To gange årligt støtter sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Tilskuddet er målrettet lokalt forankrede foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært.

Det kan fx være børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere og sindslidende.

I 2017 udgør puljen godt 3 mio. kr. Ved første ansøgningsrunde delte sundhedsudvalget hovedparten af midlerne ud til bl.a. faste tilskud, frivillighedsfesten og -prisen. Til anden runde har sundhedsudvalget modtaget 18 ansøgninger på i alt 323.000 kr. Sundhedsudvalget har besluttet at støtte 11 ansøgninger med i alt 54.300 kr.

– Alle har krav på at få mulighed for at leve det gode liv, men nogle har sværere vilkår end andre. Dem vil vi rigtig gerne hjælpe med økonomisk støtte. Heldigvis er der mange frivillige foreninger i Sønderborg, der gør et flot stykke arbejde for svage og udsatte grupper. Blandt dem har vi udvalgt en række, som vi synes gør en særlig prisværdig indsats, siger formand for sundhedsudvalget, Helge Larsen, der glæder sig over, at der er bred opbakning i byrådet til, at kommunen faktisk uddeler flere midler til foreningerne, end bloktilskuddet berettiger til.

Blandt modtagerne er Ældre Sagen i Gråsten og Broager, der hver får 3.400 kr. til projekt Spisevenner. Dansk Flygtningehjælp Ungdom i Sønderborg får 3.500 kr. til projekt Ung til Ung, der går ud på at støtte unge flygtninge, der er kommet til Danmark uden familie og står helt alene. Mødrehjælpens lokalafdeling i Sønderborg får 5.000 kr. til etablering og forankring af Mødrehjælpen i Sønderborg.

På sundhedsområdet er der givet støtte til Stafet for livet, Sønderborg Handicap Idræt, Købmandsgården, Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland og til Sønderborgafdelingerne i Dansk Handicap Forbund, Dansk Parkinsonforening og Tarmkræftforeningen.

– Der har været mange ansøgninger med gode projekter, så det har været en hård og svær prioritering denne gang. Jeg vil gerne opfordre dem, der har fået afslag, til at søge igen næste år. Vi forsøger at ramme en bred målgruppe, så der kan sagtens være muligheder næste gang, siger Claus Klaris, næstformand i sundhedsudvalget.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz