Strategi har sat fokus på børn og unges sundhed og trivsel

Uddannelse: Sønderborg Kommune har netop evalueret strategien “Sundhed og trivsel for børn og unge 0-30 år” og kan se positive resultater af den samlede indsats.  Der er igangsat en række initiativer, skabt et struktureret samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud og folkeskoler og på ungdomsuddannelserne – og der er opnået en højere grad af koordinering omkring sundhed og trivsel på tværs af kommunens forvaltninger.

Børn og unges sundhed er et vigtigt fundament for, at de kan trives, udvikle sig og lære. Sundhedsadfærd og trivsel tidligt i livet har stor betydning for sundhed senere i livet, og derfor satte sundhedsudvalget for tre år siden fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge med en ny strategi gældende for 2014-2017. Sundhedsudvalget ønskede med strategien at sikre en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af overgange i børn og unges liv. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet er der etableret et struktureret samarbejde gennem House of Health – et af de fem videnshuse i Vidensby Sønderborg. Derigennem arbejdes der fx med mere bevægelse i undervisningen, maddannelse og røgfri skoletid.

For de unge er der på ungdomsuddannelserne skabt et struktureret samarbejde gennem UngeLiv. Samarbejdet sætter fokus på forskellige emner med udgangspunkt i skolernes behov – det gælder bl.a. i forhold til mental sundhed, søvn og kost.

– Vi har nu fået etableret en god struktur for samarbejdet om børn og unges sundhed og trivsel, og det har givet os et solidt fundament for det videre arbejde, siger formand for sundhedsudvalget Helge Larsen.

Som en del af strategien er der igangsat en række indsatser, der bl.a. har haft fokus på trivsel, overvægt, mobning og ensomhed og forbrug af alkohol og stoffer. Flere indsatser har været målrettet de helt små børn for at sikre en tidlig indsats. “Klar parat – Tryg start” er et eksempel på en indsats, der starter allerede i graviditeten. Erfaringerne derfra inddrages i udvikling af en udvidet tidlig indsats for børn i alderen 0-3 år.

– Det er vigtigt, at børn får gode vaner og den rette støtte helt fra, de er spæde. Og får de brug for hjælp på et senere tidspunkt, står vi klar med en række tilbud. Vi ønsker at sikre en koordineret og sammenhængende sundhedsindsats på tværs af overgange i barnets liv – en rød tråd gennem hele opvæksten, siger næstformand for sundhedsudvalget Claus Klaris.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz