Sønderjysk Forsikring vinder markedsandele og leverer historisk halvårsregnskab

Erhverv: Halvårsrapporten viser en flot stigning i præmieindtægterne på 8,5 % og et samlet resultat på 28,2 mio.kr. der langt overstiger forventningerne.

Sønderjysk Forsikring realiserede i 1. halvår 2017 et overskud på 28,2 mio. kr. før skat. I samme periode sidste år var resultatet 11,4 mio. kr. før skat. Resultatet før skat er sammensat af et forsikringsteknisk overskud på 12,1 mio. kr. og et positivt resultat af selskabets investeringsaktiviteter på 15,4 mio. kr. samt et nettooverskud af andre indtægter og udgifter på 0,7 mio.kr.

– Der er således tale om det bedste halvårsresultat i selskabets historie, hvilket vi er meget tilfredse med, fortæller en stolt Frank Abel, administrerende direktør i Sønderjysk Forsikring.

Sønderjysk Forsikring leverer et historisk godt halvårsregnskab

Omkostningsprocenten udgør 26,6% mod 23,5% i samme periode sidste år. Det øgede omkostningsniveau skal ses i lyset af selskabets implementering af strategiplanen frem mod 2020.

Omkostningerne i 1. halvår 2017 er påvirket ekstraordinært af udgifter til selskabets IT-platform.

Selskabet har fokus på omkostningsniveauet, og det er målsætningen at nedbringe niveauet over de kommende år.

Organisationsændring

Bestyrelsen og direktionen gennemførte den 1. juni 2017 en organisationsændring i topledelsen. Selskabet havde tidligere bestået af en to-strenget direktion med en tilhørende bred ledergruppe.

Som del af et generationsskifte i direktionen, fratrådte Jens Harck som direktør den 31. marts 2017. Fremadrettet er Sønderjysk Forsikring således fortsat ledet af adm. direktør Frank Abel, som udgør direktionen og umiddelbart under ham er der tilføjet et toplederniveau bestående af 4 funktionsdirektører

Salgsdirektør – Claus Dam

Forsikringsdirektør – Jane S. Christensen

Økonomidirektør – Thomas Ryborg

Udviklingsdirektør – vakant

 

Der forventes ansættelse af en udviklingsdirektør ultimo 2017, som bliver ansvarlig for selskabets digitale udvikling.

– Den nye struktur skaber en øget agilitet på kerneforretningsområderne og vi får styrket IT og digitaliseringsområdet i relation til forretningsudvikling, fortæller Frank Abel.

– Vi forventer at væksten i Sønderjysk Forsikring fortsætter sin opadgående kurve, og med væksten kommer flere spændende opgaver. Det er derfor nødvendigt med en smidigere organisation, der kan agere hurtigt og sætte kompetent turbo på i et stærkt forandringspræget marked. Det kan vi nu og vi glæder os, siger han.

Åbning af filial på Fyn en realitet for 2017

I første halvår tog selskabet de første skridt mod en ny filial i Odense og der er fundet lokaler med en særdeles attraktiv beliggenhed i Odense C. Filialen understøtter selskabets strategi om lokal forankring i en regional struktur.

– Med filialen får vi en solid base på Fyn, hvorfra vores kompetente medarbejdere kan yde den unikke service og personlige betjening også for kunderne på Fyn, slutter Frank Abel.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz