Sønderborg Kommune vil forenkle og forbedre

Kommunen: Borgeren skal være i centrum i Sønderborg Kommune, og de skal opleve en effektiv og god service. Det er baggrunden for en proces for afbureaukratisering, der går i gang nu – med borgerne i en vigtig rolle.

Ønsket om at modernisere og effektivisere den kommunale forvaltning er et strategisk indsatsområde i Sønderborg Kommune i 2018 og 2019 – og spiller godt sammen med, at det også indgår i KL’s forhandlinger med regeringen om økonomien i 2018.

– Det er vigtigt for os, at unødige krav og regler ikke optager mere af vores tid end højst nødvendigt, og derfor kigger vi os selv efter i sømmene og luger ud i regler og arbejdsgange. Vi mener, at borgerne og kommunens medarbejdere er de allerbedste til at pege på, hvad der kan gøres for at forenkle opgaveløsningen og dermed frigøre tid til bedre service. Derfor spørger vi dem, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

I praksis bliver både borgere og medarbejdere bedt om at udfylde et spørgeskema. Det tager ikke lang tid at svare på – ca. fem minutter – og skemaet giver mulighed for, at borgere og medarbejdere kan pege på lige præcis dét, de mener skal forenkles og forbedres. Spørgeskemaet er tilgængeligt på Sønderborg Kommunes hjemmeside og kan besvares indtil den 29. september.

Det allerbedste grundlag for at forbedre – og gøre det de rigtige steder – får kommunen, når så mange som muligt besvarer skemaet. Alle, der svarer, er med i lodtrækningen om gevinster, fx gavekort til brunch på en lokal café. Annoncer i medier og på pyloner vil i perioden minde om, at det er en god ide at svare på spørgeskemaet.

– Jeg er sikker på, at borgerne har masser af gode ideer til, hvordan vi kan mindske bureaukratiet og forbedre servicen. Jeg er spændt på at se svarene og glæder mig til, at vi kan søsætte helt konkrete tiltag på baggrund af netop dét, som borgerne har peget på, siger Tim Hansen.

Når perioden for at besvare spørgeskemaet er slut, indsamles og konkluderes der i efterårets løb på svarene, og konkrete initiativer kan efter planen sættes i værk i første kvartal af 2018.

Se spørgeskemaet her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4V4V7NSHCN9J

Giv en kommentar

1 Kommentar til "Sønderborg Kommune vil forenkle og forbedre"

Giv besked ved
Sorter efter:   nyeste | ældste | mest bedømte

Det synes jeg hørte noget om for 8år siden af en hr Erik, hvor folk skulle have en sagsbehandler på deres sager, og ikke 5 – 10 eller 32 stk !!! Ps. Får jeg så mine 50.000kr retur som kommunens sagsbehandler ulovligt gav min ex ?

wpDiscuz