Politisk opbakning til lys på Sønderborg Slot fastholdes

Kommunen: Erhvervsudvalget bevilliger 190.000 kr. til et forprojekt, som skal munde ud i konkrete forslag til belysning af ikoniske Sønderborg Slot.

Anbefalingen om en belysning af Sønderborg Slots facade er nu nærmere en realisering, idet Erhvervsudvalget har godkendt et forslag om at bevillige 190.000 kr. til et forprojekt. Forprojektet skal realiseres med hjælp fra eksterne rådgivere, som er specialister i belysning. Derved sikres kvalificerede bud på mulige facadebelysninger, som kan præsenteres for Slots- og Kulturstyrelsen.

Facadebelysningen vil få slottet til at fremstå mere attraktivt og indbydende, og samtidig gøre slottet til en integreret del af havnefronten.

– Turisme er et stort fokusområde for kommunen, og her er det naturligt at se på Sønderborg Slot, som er dansk kulturarv og af vigtig betydning for vores historie. En belysning af facaden vil øge den turismemæssige værdi, men det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at belysningen ligger i tråd med slottets og områdets stil og identitet. Og i processen inddrager vi naturligvis flere af slottets interessenter, så ønsker og forventninger bliver hørt, siger formanden for Erhvervsudvalget, Ole Wandahl Stenshøj.

Ønsket om belysning af Sønderborg Slot har været mangeårig, men foruden en kortvarig prøvebelysning i 2005 er det aldrig lykkedes at realisere ønsket. En belysning af Sønderborg Slot er både fremhævet i Sønderborgs Turisme- og Potentialeplan 2014-2020 samt Masterplan for Handel og Turisme, som begge beskriver Sønderborgs uforløste potentialer set fra en turismemæssig vinkel. Planerne kommer med konkrete anbefalinger til Sønderborgs turismeudvikling, hvor en facadebelysning af Sønderborg Slot også er fremhævet.

Forprojektet finansieres gennem Erhvervsudvalgets anlægspulje til realisering af initiativer i Masterplan for Handel og Turisme.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz