Patienter bliver væk fra aftaler trods gebyrer

Regionen: Gebyrer til patienter, der bliver væk fra aftaler på hospitalet, får ikke flere til at møde op. Andre løsninger som for eksempel påmindelser på SMS virker bedre. Det viser en undersøgelse, som VIVE og DEFACTUM har gennemført for Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

Patienter, som blev indkaldt til undersøgelse eller behandling på to hospitalsafdelinger i Silkeborg og Viborg i 2016, fik et brev om, at de ville blive opkrævet et gebyr på 250 kroner, hvis de udeblev fra aftalen uden at melde afbud. Men gebyret fik ikke flere patienter til at møde op til deres aftaler. Det viser en undersøgelse, som VIVE og DEFACTUM har gennemført for Danske Regioner og Sundhedsministeriet. Undersøgelsens konklusioner bekræfter tidligere videnskabelige undersøgelser om samme emne.

Personalet på de to hospitalsafdelinger, som var med i undersøgelsen, oplevede dagligt, at patienter udeblev fra aftaler. Og udeblivelser kan have konsekvenser:

– Udeblivelserne betyder, at de ansatte får spildtid og ikke kan udnytte deres arbejdstid optimalt. Og selv om de ansatte er rigtig gode til at udnytte de tomme tider til for eksempel at tage sig af akutte patienter eller løse administrative opgaver, så betyder det i sidste ende, at hospitalsafdelingerne får sværere ved at overholde produktivitetskrav og ventetidsgarantier, siger Jakob Kjellberg, som er professor i sundhedsøkonomi i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Administrative udeblivelser

En af årsagerne til, at gebyrer har en meget begrænset effekt, er, at det kun er knap en femtedel af udeblivelserne, der reelt skyldes forglemmelser eller andre årsager blandt patienterne. Næsten halvdelen af udeblivelserne skyldes tekniske problemer med for eksempel e-Boks, hvor mødeindkaldelsen måske slet ikke når frem til modtageren. I andre tilfælde skyldes udeblivelserne uhensigtsmæssige administrative procedurer mellem hospitalsafdelingerne.

– For eksempel sker det ofte, at en hospitalsafdeling booker en tid til en undersøgelse af en patient på en anden afdeling. Hvis patienten så i mellemtiden ikke længere har brug for den bookede tid, så glemmer afdelingen at melde afbud. Det er ikke noget, der kan løses ved at opkræve et gebyr hos patienten, forklarer Jakob Kjellberg.

Mere målrettede indsatser

Undersøgelsen peger på, at der er andre tiltag, som har langt større potentiale end gebyrer. Det kan være:

  • Påmindelser, som får patienterne til at huske deres aftaler. For eksempel på SMS.
  • At patienten får medindflydelse på aftaletidspunktet eller får mulighed for selv at booke tid på hospitalet
  • Let adgang til at ændre og aflyse tider. For eksempel via digital selvbetjening, mail eller en app.
  • Kortere ventetid mellem indkaldelse og mødetidspunkt.

Desuden anbefales det i undersøgelsen, at man laver tiltag, som er specielt målrettet til de patientgrupper, som hyppigst udebliver. Det drejer sig for eksempel om mandlige patienter, patienter i 20-40 års alderen samt patienter, der er særligt sårbare.

Giv en kommentar

1 Kommentar til "Patienter bliver væk fra aftaler trods gebyrer"

Giv besked ved
Sorter efter:   nyeste | ældste | mest bedømte

Så burde gebyr sættes op til 2500 kroner, syntes ikke folk burde blive væk som der tit sker, i orden hvis man er syg

wpDiscuz