Nye stenrev skaber hav i balance

Naturen: Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen går i gang. Organisationen Als Stenrev udlægger i den kommende tid seks stenrev omkring Als. Samlet fylder stenene et areal som Parken i et lag på to meters tykkelse.

De store sten skaber grobund for en ekceptionel undervandsflora, som er hjemsted for et mylder af liv.

Tidlgere pillede man stenene ud af havet og byggede moler, lystbådehavne og kystsikring af havets giganter. Nu lægger man dem pænt tilbage for at skabe et hav i balance, i hvert fald i farvandet omkring Als, som lige nu lægger havbund til Danmarks største projekt for genopretning af natur under havoverfladen.

– Over 99 procent af de danske stenrev er forsvundet og de tidligere levesteder for en rig flora og fauna er omdannet til gold havbund. Det er sket uden modstand, fordi vi ikke har kunnet se ødelæggelserne med det blotte øje, siger projektleder og biolog, Bo Mammen Kruse.

16.000 kubikmeter klippe fra Norge

Men nu forsøger den frivillige organisation Als Stenrev med blandt andet støtte fra Sønderborg Kommune at vende udviklingen. Foreningen består ud over kommunen af en række lokalt forankrede organisationer som Dykkerklubben Poseidon-Als, Dansk Amatørfiskerforening, Vandplejen Ana, Bælternes Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening og LandboSyd.

Als Stenrev tager nu fat på det praktiske arbejde med at gendanne seks stenrev omkring Als. Til det formål hentes i alt 16.000 m3 afsprængte klippesten fra Norge, som først samles i et depot på havbunden og derefter fordeles i de planlagte områder i løbet af september-oktober.

Den første ladning er ankommet fra Norge og ved at blive dumpet ud for Skelde på Broager Land

Mængden er enorm. Hvis pramme ikke blev brugt til at sejle stenene frem, skulle der over 1000 lastbiler til at hente dem. Lægges de ud i et lag på 2 meter vil de være i stand til at fylde et areal på størrelse med Parken, Danmarks nationalstadion.

Projektet støttes af Velux Foundations med 10.4 millioner kr., som tidligere borgmester Aase Nygaard var med til at modtage på vegne af Als Stenrev.

– Det var en kæmpe og glædelig overraskelse, som understreger, at vi i Sønderborg markerer os fremragende på landkortet med hensyn til at skabe gode forhold for miljø og klima, siger Aase Nygaard.

De røde markeringer viser placeringen af de kommende stenrev.

Havets oaser

De store sten i revene skaber grobund for havalger. Hulrummene mellem stenene skaber gode gemmesteder for fisk og øvrige dyr. Desuden er der forventning om, at projektet også er til gavn for ålegræsset, som lider under væksten af mikroalger, der gør vandet grumset og skærmer for sollyset.

– Vi kalder stenrevene og ålegræsset for havets oaser, nu genskaber vi den ene oase til gavn for udviklingen af begge, siger biolog Bo Mammen Kruse, som glæder sig over pengene og projektet, der også er tilknyttet et femårigt forskningsprojekt.

Femårigt forskningsprojekt

Her følger man udviklingen i de udvalgte revområder før og i forskellige intervaller efter udlægningen, så biologerne får sig et indtryk af, hvad der skaber de bedste stenrev. De udlægges nemlig efter to grundprincipper. Et tæt sammenhængende rev og så en model, hvor revet spredes som toppe af sten over et større område.

Ud over naturgenopretningsprojekter udlægger foreningen to rev af stenral i Sønderborg Bugt udelukkende til forskningsformål. Forskningsprojektet vil undersøge betydningen af rev-habitater for fisk, marsvin og fiskeriforvaltning i det sydlige Lillebælt, som er Natura 2000 område. Projektet har fået 1,6 mio. kr. i støtte fra EU.  Stenfiskeriet har været forbudt siden 2000, men det er stadig tilladt at hente småsten op til en størrelse af ca 40 kilo i havet.

Giv en kommentar

1 Kommentar til "Nye stenrev skaber hav i balance"

Giv besked ved
Sorter efter:   nyeste | ældste | mest bedømte

Jeg kan da kun synes det er et godt projekt men der skal osse laves landmærker bøjer ændringer søkort osv inden man kaster sten i havet

wpDiscuz