Miljøtilsyn ser på gyllebeholdere og flydelag

Kommunen: Sønderborg Kommune vil i løbet af efteråret besøge en række landbrug i hele kommunen. Formålet med besøgene er at kontrollere gyllebeholdernes flydelag og de tilknyttede logbøger.

Medarbejdere fra Sønderborg Kommunes afdeling Erhverv&Affald vil i den kommende tid tage på kampagnebesøg hos kommunens landmænd for at sikre, at gyllebeholdere og flydelag er i orden. Formålet er at forebygge miljøuheld.

Besøgene er led i en kampagne, som skal skærpe opmærksomheden på, at vedligeholdelse og kontrol af gyllebeholdere samt flydelag er vigtige miljøområder. Kampagnen i år er en opfølgning på sidste års kampagne, som også havde fokus på gyllebeholdere.

– I forbindelse med kampagnen sidste år oplevede vi, at rigtig mange landmænd havde styr på flydelag, logbøger og beholderkontroller. Men vi besøgte desværre også nogle steder, hvor tingene ikke var i orden. Derfor sætter vi fokus på området igen i år, siger Hanne Bruun, leder af Erhverv & Affald i Sønderborg Kommune.

– Vi får jævnligt tilbagemeldinger fra kontrollanter, der påpeger forhold ved gyllebeholdere, der skal forbedres eller ordnes. Det kan være defekte kabler eller beplantning omkring beholderne, der truer med at beskadige betonen. Når vi de senere år har oplevet uheld med kollapsede beholdere, så er det et område, vi ønsker at have særligt fokus på i Sønderborg Kommune. Samtidig har vores tilsynsfolk fokus på flydelaget, og det skyldes, at vi desværre jævnligt oplever, at etablering af flydelag bliver nedprioriteret. Vi kan påbyde en fast overdækning i form af telt, hvis vi to gange inden for tre år konstaterer et mangelfuldt flydelag. Fast overdækning er en bekostelig affære for landmanden, så det kan godt betale sig at være opmærksom på flydelagene, fortsætter Hanne Bruun.

Uanmeldte tilsyn

Kampagnen gennemføres som målrettede tilsyn, der ikke varsles på forhånd, da Sønderborg Kommune ønsker at få et reelt øjebliksbillede af beholdernes drift.

– Helt praktisk er tilsynet en gåtur rundt om gyllebeholderne, tjek af flydelag og beholderens umiddelbare tilstand samt et tjek af logbøgerne. Landmanden vil straks efter få udleveret tilsynsskemaet, og der vil blive lavet aftale om en eventuel opfølgning. Vores håb er, at vi med den målrettede kampagne kan minimere risikoen for uheld og dermed risikable påvirkninger af miljøet, siger Hanne Bruun.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz