Flertalsgruppen Disponerer Likviditetsoverskuddet fra regnskab 2016

Byrådet: Ved budgetlægningen for 2017 var forligspartierne – flertalsgruppen i byrådet – enige om en anlægsramme der sikrede en stabil kassebeholdning også i de kommende år. Der var derfor en lang række anlægsprojekter som ikke kunne tilgodeses. Aftalen blev at i tilfælde af at 2016 skulle give et overskud så ville partierne bag budgettet overveje at anvende overskuddet på nogle af de projekter der ikke kunne imødekommes i første omgang. Det skriver borgmester Erik Lauritzen på vegne af flertalsgruppen i en pressemeddelelse.

– Regnskabet for 2016 gav et overskud og ved byrådets godkendelse af regnskabet blev der lagt 45 mio kr i kassen. Disse midler har flertalsgruppen nu disponeret. Efter gode drøftelser er vi enige om at klare et par påtrængende ”skal-opgaver” udligne manglende indtægter og imødekomme et par af de anlæg som stod højt på ønskelisten ved budgetlægningen for 2017.

– I flertalsgruppen er vi enige om at det planlagte salg af det gamle bibliotek på Kongevej ikke realiseres. Den forventede indtægt var 9 mio kr som således skal opvejes.

– Det er besluttet at bygge nyt ungehus, men det er ikke lykkes at skaffe de fondsmidler der var budgetteret med. Vi vil igangsætte projektet hurtigst muligt i efteråret og derfor bevilliger vi de manglende 6 mio kr.

To ”skal-opgaver” løses ved at frigive de nødvendige bevillinger.

– Mølleparkens Plejecenter skal ombygges og renoveres og det bevirker at der mangler plads til hjemmeplejens og hjemmesygeplejens personale. Der er enighed om at disse funktioner placeres på Kongevej i biblioteksbygningen der bliver tom når det nye bibliotek åbner på havnen 1. november.

– Udgifterne til ombygninger beløber sig til ca 11,5 mio kr som hermed sikres.

– Det er tidligere besluttet at Misbrugscenteret skal have andre lokaler. Flertalsgruppen er enige om at placere misbrugscenteret på Kongevej i den gamle biblioteksbygning. Der bevilliges 1 mio kr til formålet.

– Ved seneste budgetlægning var der enighed om at vi ønsker at udbygge cykelstinettet i kommunen. Af den lange række af ønskede stier valgte vi dengang at pege på at strækningen Fynshav-Elstrup på øst-als skulle projekteres og dermed prioriteres højt. Vi er enige om at igangsætte projektet i indeværende år og bevillige de 10 mio kr hertil.

– Endelig lovede vi ved budgetlægningen også en fremtidig løsning på pladsproblemerne for Danseakademiet og Sangcenteret. En oplagt mulighed som vi ønsker at arbejde videre med er at ombygge og indrette idrætshallen på kasernen til formålet. Vi reserverer derfor 7,5 mio kr som p.t er bedste bud på hvad ombygningen vil koste.

– I flertalsgruppen glæder vi os over at et godt regnskabsresultat 2016 nu giver os mulighed for at løse nogle presserende udfordringer, imødekomme et par af de mange ønsker om nye anlæg og at vi kan gøre det uden at skabe usikkerhed om at budgettet holder, skriver borgmester Erik Lauritzen på vegne af flertalsgruppen.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz