Flere unge i Sønderborg vælger en erhvervsuddannelse

Uddannelse: Vi har for få håndværkere og for mange højtuddannede. Det misforhold ønsker Regeringen med Erhvervsuddannelsesreformen at rette op på med en målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang senest i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. Takket være en målrettet indsats er Sønderborg allerede nu tæt på målet.

På landsplan er der i år 18,5 pct., der har valgt at gå i gang med en erhvervsuddannelse efter sommerferien. I Sønderborg er tallet 23,7 pct.

– Jeg er glad for, at vi allerede nu ligger godt, og jeg er stolt over at se, at de tiltag, Sønderborg Kommune sammen med ungdomsuddannelserne har gjort for at hjælpe vores unge i deres studievalg, ser ud til at virke. Mange forhold spiller ind, når unge vælger uddannelse – ikke mindst råd og vejledning fra forældre. Men jeg er sikker på, at det også virker, at vi i Sønderborg Kommune har valgt at lade UU-vejlederne stå for al vejledning om ungdomsuddannelserne – ikke kun den individuelle, også den kollektive, siger Erik Lorenzen, formand for børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.

Det første års resultater af “Passage til virkeligheden” blev præsenteret ved en reception for nylig i Det Sønderjyske Hus.

Den øgede indsats for at få flere unge ind på erhvervsuddannelser er en kursændring i forhold til tidligere årtiers indsats for at få så mange som muligt til at tage en videregående uddannelse via et gymnasium.

Indsatsen i Sønderborg Kommune ydes bredt – som supplement til den landsdækkende information om behovet for flere med en erhvervsuddannelse. UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er således til stede i folkeskolernes 8. og 9. klasser med både kollektiv og individuel vejledning om ungdomsuddannelserne i sammenlagt en uge, og der holdes skole-skills (mesterskab), hvor dygtige elever på erhvervsuddannelserne profileres.

– I Sønderborg har vi også oprettet en EUD10 – en 10. klasse for elever, der efter folkeskolen vil fortsætte i en erhvervsuddannelse. På EUD10’eren er der et tæt samarbejde med nogle af de skoler, som uddannelsen typisk vil foregå på: EUC Syd, BC Syd, Social- og Sundhedsskolen og Gråsten Landbrugsskole, og vi kan se, at en høj andel faktisk vælger at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Det er positivt, siger næstformand i børne- og uddannelsesudvalget, Tage Petersen.

De første EUD10’ere var færdige sidste år, og af de 34 elever, der fuldførte, søgte 27 ind på en erhvervsuddannelse. I år har 28 af de 32 i EUD10-klassen søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Passage til virkeligheden

Men allerede i 6. klasse indleder Sønderborg Kommune børnenes introduktion til mulighederne, når man vælger en erhvervsuddannelse. Der sker i forløbet “Passage til virkeligheden”. Det består af en kursusdag for lærerne, som har 6. klasser i kommunen, et antal lektioner for lærere og elever på skolerne og en lokal præsentation for andre klasser, forældre og skolebestyrelse. Det, der præsenteres, er håndværksarbejde, som eleverne har udført med støtte og sponsorater fra lokale virksomheder.

Det første år er opgaverne og materialer stillet til rådighed af Sønderborg Værktøjsfabrik og Byggefirmaet Fynsk&Søn, og der er arbejdet med støbning af bygningsdele, 3D-design til gulvstøbning, beregning af isolering, etablering af afløb og opsætning af el.

Forventningen er, at flere firmaer de kommende år vil byde ind med opgaver og materialer.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz