400 elever debatterede behandling med politikere

Uddannelse/Politik: Region Syddanmark afholder frem mod regionsvalget 21. november 15 ungevalgmøder. I går besøgte fem regionale politikere Det Blå Gymnasium, der havde samlet 400 elever til politisk diskussion om de regionale opgaver.

Skal regionerne bruge ressourcer på at kræve, at virksomheder, der udfører et arbejde for regionerne, opretter et vist antal praktikpladser? Eller skal ressourcerne i stedet bruges på at få små og mellemstore virksomheder til at vokse sig store, så de har plads til at tage imod flere lærlinge?

Det var et af de dilemmaer, 400 unge fra Det Blå Gymnasium i går debatterede med hinanden og fem regionale politikere.

Ungevalgmødet i Sønderborg er ét af de 15 møder, som Region Syddanmark afholder for primært elever på erhvervsuddannelser. Formålet med de 15 møder er at motivere eleverne til at stemme ved regionsvalget 21. november, da undersøgelser har vist, at valgdeltagelsen blandt elever på erhvervsuddannelser i gennemsnit ligger lavt.

– I Ungdomsbureauet møder vi ofte erhvervsskoleelever med stor viden, gejst og diskussionslyst. Desværre siger de også, at de alt for ofte oplever, at deres problemer, drømme og idéer ikke fylder nok i den politiske debat. De føler sig magtesløse, og at deres stemme er ligegyldig – så hvorfor bruge den? Alle unges stemme er vigtig. Derfor tager vi riget rundt, for sammen med politikere og elever at motivere flere til at stemme, siger projektchef i Ungdomsbureauet Olav Hesseldahl.

Stor interesse

Interessen for de regionale ungevalgmøder har været stor fra både erhvervsuddannelsernes og politikernes side.

I Sønderborg stod fem regionale politikere i dag klar til at gå i dialog og debat med de unge. De fem var Mette Bossen Linnet (Venstre), Karsten Wohlgemuth (Socialdemokratiet), Karsten Byrgesen (Dansk Folkeparti), Birgitte Millung (Alternativet) og Jakob Løvstrøm Borgensgård (Enhedslisten).

Debat og afstemning

I løbet af det 1,5 time lange valgmøde blev elever og politikere præsenteret for fire regionale temaer – sundhed, psykiatri, uddannelse og transport. Herefter skulle de i fælleskab vælge to af temaerne, som de derefter debatterede med hinanden. Til sidst blev de præsenteret for et dilemma inden for temaet, og her skulle de debattere, hvilken valgmulighed de syntes bedst om.

På Det Blå Gymnasium faldt valget på uddannelse og transport, og der blev talt praktikpladser, sociale klausuler, uddannelsernes placering og meget andet.

Unge til stemmeboksen

Ved kommunal- og regionsvalget i 2013 havde de 22-29 årige en valgdeltagelse på 54,5 pct., hvilket er næsten 30 procentpoint lavere end de midaldrendes valgdeltagelse. Derfor er erhvervsuddannelserne valgt som primært mål for ungevalgmøderne, da gennemsnitsalderen for eleverne her ligger i 20’erne. Region Syddanmark håber, at ungevalgmøderne vil hjælpe til med at øge stemmeprocenten blandt de unge:

– Det er vores mål, at ungevalgmøderne vil bidrage til en højere valgdeltagelse blandt regionens unge. Ved regionsvalget i 2013 afholdt vi ungevalgmøder henvendt til førstegangsvælgere, og valgdeltagelsen i Region Syddanmark steg fra 67,6 pct. ved valget i 2009 til 72,9 pct. ved valget i 2013. Nu vil vi forsøge at få de unge i 20’erne med på stemmevognen, og vi håber, at møderne vil have en positiv indflydelse på de unges valgdeltagelse, siger Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark.

Fakta

Både eleverne og politikerne skal debattere og tage stilling til to ud af fire temaer og dilemmaer. De fire mulige dilemmaer er:

  1. Forebyggelse vs. behandling på sundhedsområdet
  2. Tidlig opsporing af psykisk sygdom vs. borgerne skal selv søge hjælp
  3. Flere busser i myldretiden vs. fast køreplan med lige lang ventetid alle dage
  4. Flere krav om praktikpladser vs. skabe store virksomheder, der opretter praktikpladser.

Danske Regioner, Ungdomsbureauet og de fem regioner har lanceret ungevalgmøderne, der skal vise unge, at regionspolitik i høj grad handler om deres hverdag og fremtid. Det gør de ved at præsentere aktuelle dilemmaer og skabe debat med politikerne. Der afholdes i alt omkring 70 ungevalgmøder over hele landet.

Giv en kommentar

Vær den første til at kommentere

Giv besked ved
wpDiscuz