Lytterpanelet

Du kan kun tilgå disse sider, hvis du er en del af vores lytterpanel. Log ind for at få adgang.

Er du allerede en del af panelet?

Log ind her »

Vil du gerne være en del af panelet?

Opret bruger her »

Lokale nyheder

26.08.2016

Pedel måtte ringe efter politiet

25.08.2016
politi 5

Politi: Pedellen på Den Tyske Skole i Sønderborg måtte i aftes ringe efter politiet da han følte sig utryg på skolen.

Kl. 20:22 blev politiet kontaktet og pedellen kunne fortælle at en gruppe på 7-8 personer opholdt sig i Skolegården hvor de lavede ballade.

Politiet kom til stedet og her fandt de 7-8 unge personer i alderen 16-19 år.

– De røg og pjattede rundt på skolen, fortæller Svend Erik Lassen fra Sønderborg Politi.

Politiet bad de unge om at finde et andet sted at opholde sig, hvilket de efterfølgende gjorde.

Spritbilist måtte af med blod

25.08.2016
politi patruljevogn

Politi: Politiets patrulje fik i aftes kl. 18:16 mistanke om at en bilist, de traf i Gråsten, var påvirket af spiritus.

Bilisten, en 53-årig mand fra Kruså, blev standset og et pust i alkometeret afslørede at politiets intuition havde været god nok.

Manden havde drukket for meget til at måtte sidde bag rattet i en bil og derfor blev han anholdt og taget med til udtagelse af en blodprøve der skal vise den nøjagtige promille. Det er promillens størrelse der er afgørende for bødens størrelse.

274 jernmænd spærrer veje i Sønderborg

25.08.2016

Trafik: Søndag den 28. august svømmer, cykler og løber 274 jernmænd rundt på veje og stier i og omkring Sønderborg. Det kommer til at påvirke trafikafviklingen, når nogle af byens veje bliver spærret.

Det er Sønderborg Triatlonklub, der afvikler Alssundman i Sønderborg. Alssundman svarer til en ½ Ironman. Derfor skal de 274 deltagere svømme 1,9 km, cykle 90 km og løbe 21,1 km. Centrum for begivenheden er området ved Sønderborg Slot, der kommer til at summe af aktiviteter det meste af dagen.

Alssundman skydes i gang kl. 10, hvor de 274 jermænd sendes i vandet ved Frimærket ved slottet. Cykelturen går til Tandslet og tilbage til slottet og cykles tre gange for at nå op på de 90 km. Løbeturen går fra slottet langs vandet mod Sønderskoven, hvor der vendes. Turen løbes fire gange.

trafik vejspærring alssundman

Ved Sønderborg Slot er Sønderbro og Slotsbakken spærret fra kl. 8 – 21. Strandvej, Hertug Hans Vej og en del af Kongevej (mellem Strandvej og Hertug Hans Vej) er spærret fra kl. 8 – 19.

Bilister bedes tage hensyn til cykelrytterne – primært i tidsrummet fra 10.30 til 13.30.

Husk også, at Sønder Havnegade er spærret fra kl. 9 – 22 fredag den 26. august, hvor der er Kongelig Classic.

Debat: Skal Regionen undersøge sig selv?

25.08.2016
debat

Poul Andersen Regionrådsmedlem (S) og Jørn Lehmann Petersen Regionrådsmedlem (S) har sendt os følgende debatindlæg;

Skal regionen undersøge sig selv?

Sagen om de forsvundne 31 mio. kr. fra region Syddanmark optager om noget befolkningen – og med fuld rette. Desværre stemte et borgerligt flertal hjulpet af Enhedslisten imod Socialdemokraternes forslag om at lade revisionen som uvildig instans undersøge sagen til bunds. Flertallet, med Venstre i spidsen, besluttede at sagen lukkes med den interne undersøgelse, som forvaltningen selv har udført – den samme forvaltning som har lavet fejlen!

I Socialdemokratiet forstår vi godt at Venstre gerne ser sagen lukket, men vi mener at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål, som helt klart vil inspirerer til diverse konspirationsteorier, til stor skade for både medarbejder, administration og det politiske arbejde. Hvis sagen skyldes manglende politiske signaler, skal vi som politikere naturligvis tage ansvar, hvis det derimod skyldes ledelsessvigt, skal ledelsen naturligvis tage ansvar. Som sagen står nu, bliver disse forhold aldrig afklaret og dermed er der fri bane for konspirationsteorierne. Vi må derfor håbe, at revisionen vil være sig deres ansvar bevidst og af egen drift udforske sagen – eller måske endnu bedre, at Statsforvaltningen føler anledning til at spørge ind til sagen.

At lade regionen undersøge sig selv i så alvorlig en sag, er for os komplet uforstående.

Poul Andersen

Regionrådsmedlem (S)

Drejøvænget 45

Middelfart

og

Jørn Lehmann Petersen

Regionrådsmedlem (S)

Farverløkke 41

Broager

Comwell Sønderborg fylder rundt

25.08.2016

Jubilæum: Lørdag den 3. september er det 30 år siden, at dørene åbnede til det arkitekttegnede Friis & Moltke hotel på Strandvej i Sønderborg. Hotellet har skiftet hænder undervejs, men har nu i 7 år været drevet med sikker hånd af hoteldirektør, Helle Miang, som også var med i 2002, da hotellet blev en del af Comwell Hotels.

comwell 2

Man kan ikke sige Comwell Sønderborg uden at sige revy, for netop sommerrevyen har været en fast del af hotellets program siden 1988. I dag er revyen et blandt mange højdepunkter, for på Comwell Sønderborg er de glade for at kunne bidrage til skønne oplevelser året rundt – til et bredt publikum.

– Vi har lige dele forretnings- og private gæster, og det giver jo hotellet en herlig energi på alle tider af året. Vi tiltrækker mange forskellige gæster i kraft af vores beliggenhed med byen på den ene side af hotellet og vandet på den anden. Derudover er vi kommet i mål med mange af vores renoveringer og istandsættelser den seneste tid, så jeg synes faktisk, at 30 klæder os, siger hoteldirektør på Comwell Sønderborg, Helle Miang.

Klare værdier og ægte gæstfrihed

Mange trofaste stamgæster har haft deres gang på Comwell Sønderborg de seneste 30 år, og hotellet har opbygget et solidt ry, hvor det at føle sig varmt velkommen er en helt naturlig del af opholdet – hvad enten det er som mødedeltager eller selskabsgæst.

– Der er en ægthed på vores hotel. Vi er nede på jorden, i øjenhøjde og gennem oprigtig interesse lærer vi både vores forretningsgæster og private gæster rigtig godt at kende. Vi har en sjæl her på hotellet, som jo kommer, når man har et team af dedikerede nøglemedarbejdere med 10-20 års anciennitet, og når man værner om sine værdier. Alt hvad vi gør i vores hverdag handler i bund og grund om at skabe nærvær, harmoni og præcision. Det er det, der gør os glade og stolte – også de næste 30 år, afslutter Helle Miang.

comwell 1

I forbindelse med fødselsdagsreceptionen lørdag den 3. september holder Comwell Sønderborg åbent hus fra 14-16, hvor der bydes på kaffe, te og et udpluk af lækre specialiteter fra det traditionelle Sønderjyske kagebord. Der vil være rundvisning på hotellet hver halve time.

Debat: Borgermøde om nyt ambulanceberedskab

25.08.2016
debat

Erik Stenumgaard fra Høruphav, har sendt følgende debatindlæg:

Nyt ambulanceselskab kan skabe tryghed for borgere og ansatte

Ikke alt kan udliciteres, med mindre man vil spille hasard med borgernes tryghed, sagde regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen på møde i Høruphav om ambulance-sagen

Trods det fine grill-vejr onsdag aften valgte mange at møde op til socialdemokraternes arrangement om ambulancesagen i Knøs Gaard i Høruphav for at blive informeret om udviklingen i kølvandet på BIO’s konkurs.

I sin redegørelse af sagen sagde Jørn Lehmann Petersen bl.a.:-Et enigt regionsråd i den tidligere samling besluttede omkring 2012 at konkurrenceudsætte ambulancekørslen i Region Syddanmark. Ved udarbejdelse af licitationsmaterialet besluttede man dengang at opdele regionen i mindre ”ambulanceenheder” for derigennem at gøre det muligt for nye udbydere at komme ind på markedet – og således bryde Falcks nærmest monopolagtige rolle på området.

Strategien lykkedes i den forstand, at både Response og BIO’s var bedst og billigst i forhold til Falck. Og da begge tilbud var konditionsmæssige korrekte, blev opgaven overdraget til hhv. Response i Trekantområdet og Bios i resten af Region Syddanmark. I henhold til licitationsloven var der ikke andre muligheder. Et fravalg af Bios på dette tidspunkt ville have udløst et endog meget stort erstatningskrav fra Bios, idet deres tilbud var konditionsmæssigt korrekt, og derfor skulle antages i henhold til lovgivningen.

Så kom problemerne!

-Senere fik Bio’s som bekendt store problemer med at leve op til kontraktens bestemmelser om at levere de fornødne beredskaber. De første måneder var i kontrakten fastsat som ”indkøringstiden”, hvorfor regionen ikke kunne idømme Bios nogen bod. Det kunne regionen til gengæld fra 1. januar 2016, hvilket betød at Bios sammenlagt for de første tre måneder af året blev idømt en samlet bod på ca. 40 mio. kr. – svarende til næsten 15 % af omsætningen.

-I forhold til det borgernære leverede BIO’s stort set varen i form af en gennemsnitlig responstid, som i store træk svarede til, hvad Falck tidligere havde leveret. Dog med nogle enkelte kedelige svipsere, hvilket også kunne forekomme i Falcks tid. Men dengang var der betydelig mindre pressefokus på opgaven.

-At Bios havde problemer med levering af de fornødne beredskaber var ingen hemmelighed. Den manglende leverance var imidlertid ikke af et omfang, som kunne berettige til opsigelse af kontrakten, alene af den grund, at det netop i kontrakten var forudset – i og med at der var indbygget et bodssystem.

Fri bane for konspirationsteorier

-Desværre kom regionen ved en fejl medio december til at udbetale BIO’s et ekstra honorar for december måned. Regionen har efter en intern undersøgelse angivet en menneskelig fejl kombineret med ledelsessvigt som årsagen hertil. I Socialdemokratiet finder vi det stærkt betænkeligt, at regionen undersøger sig selv i så alvorlig en fejl, og vi har i stedet anbefalet, at revisionen som uvildig instans undersøger sagen, for derigennem at skabe mere åbenhed om årsagen til fejlen. Desværre blev forslaget nedstemt af den borgerlige gruppe med hjælp fra Enhedslisten, og dermed er der fortsat fri bane for diverse konspirationsteorier – til stor skade for både medarbejdere, ledelse og det politiske arbejde. Men Venstre ønskede at lægge låg på sagen – og gennemtvang altså dette ved en afstemning.

Socialdemokraterne ønsker ikke ny udlicitering

Jørn Lehmann Petersen fortsatte:-Ud over manglende opfølgning, klare administrative procedurer, som kunne have hindret fejlen, har vi lært mere af processen. Selv om de liberale nærmest konsekvent anbefaler udlicitering af stort set alle opgaver fra det offentlige, er der opgaver som bestemt ikke er egnet til udlicitering. Derfor har Socialdemokraterne også anbefalet, at vi fremadrettet hjemtager opgaven – for derigennem at sikre tryghed for borgerne. Vi ønsker ikke en ny udliciteringsrunde som atter vil skabe utryghed! Vi ønsker også strammere procedurer for kontrol op ledelsesmæssig opfølgning på kontering og betaling af fakturaer til eksterne leverandører. Men vi ønsker bestemt ikke at der ansættes yderligere kontrol-personale til at kontrollere dem, der burde kunne kontrollere sig selv. Derudover ønsker vi at der ved fremtidig udlicitering sættes fokus på følgeomkostninger til advokater, konsulenter, opfølgning- og kontrolpersonale mm. Endvidere ønsker vi at der indarbejdes klausuler om det rummelige arbejdsmarked. Hvis det sidste ikke kommer med, er vi jo selv med til at udstøde de medborgere, der grundet sygdom, sen udvikling eller lignede, ikke kan varetage et fuldtidsjob, men ganske udmærket kan yde en indsats i jobbet, når der tages et behørigt hensyn.

Bedst og billigst er liberalistisk ønsketænkning

-Læren af BIO’s farcen må derfor være:

 • at ikke alt kan udliciteres, medmindre man vil spille hasard med borgernes tryghed (hvem kan i øvrigt forestille sig at politiets opgaver blev udliciteret?)
 • at følgeomkostninger skal medregnes i en realistisk Business-case
 • at der skal indbygges klare sociale klausuler
 • at besparelserne ikke må ses isoleret til det enkelte projekt – men skal ses i en helhed
 • at flere og flere udstødes fra arbejdsmarked og fællesskab, når man udelukkende fokuserer på økonomisk effektivitet
 • at andre offentlige kasser overtager forsørgelsen for de borgere, som ikke kan følge med i konkurrencesamfundet
 • at netop denne gruppe henvises til et liv i yderste fattigdom, og dermed kan blive en kilde til politisk og social uro
 • og endelig, at Bedst og Billigst ved udlicitering er liberalistisk ønsketænkning uden hold i virkeligheden – og i øvrigt noget vrøvl

-Fremadrettet tror vi i Socialdemokratiet på, at hjemtagelsen vil skabe driftsstabilitet og tryghed for både borgere og de ansatte. Ved at kombinere ambulancekørsel med f.eks. lægevagtkørsel, får regionen også mulighed for at skabe forskellige tilbud til de ansatte. F.eks. kan lægevagtkørslen være forbeholdt reddere, som har brug for et mindre belastende arbejde – grundet den hårde belastning, de normalt udsættes for i netop det job. Dermed kan vi sikre denne gruppe en fast plads på arbejdsmarkedet, sluttede Jørn Lehmann Petersen.

Regionen skal fastholde ansvaret for Ambulance Syd

Formand for sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Helge Larsen, sagde som reflektion på Jørn Lehmann Petersens redegørelse:-Personligt er jeg ikke i tvivl om, at BIOS-sagen blandt andet har lært os, at konkurrence-udsættelse for enhver pris er forkert. Det kan godt være, at regnestykket umiddelbart ser positivt ud, men følgevirkningerne er ofte katastrofale.

Mit fokus som formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune er borgernes sikkerhed og tryghed, og derfor er jeg tryg ved, at regionen har valgt af hjemtage ambulancetjenesten. Regionen, modsat en privat aktør, er tvunget til at tage højde for følgevirkningerne og de skjulte dagsordener.

Så mit råd til regionsrådet skal være, at regionen fremadrettet fastholder ansvaret for AMBULANCE SYD, det forventer jeg vil give tryghed – både hvad angår responstid og beredskab, sluttede han.

Der var efterfølgende mange spørgsmål til de 2 politikere, og ordstyrer Henning Wendelboe måtte være håndfast for at kunne afslutte mødet nogenlunde til tiden. Ambulanceberedskab er helt tydeligt en ting, der kan bringe sindene i kog, hvis ikke det fungerer efter hensigten. Det må vi så håbe, det kommer til nu!

Hvidløgsspegepølse tilbagekaldes

25.08.2016
indkøb butik dagligvarer handel

Forbruger: Virksomheden Skare Food A/S fra Christiansfeld tilbagekalder to partier hvidløgsspegepølse fra Coop. Det sker, efter der er fundet et metalstykke i en pakning af produktet skriver TV Syd.

Forbrugere, der har købt en hvidløgsspegepølse kan enten smide produktet ud eller aflevere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Det drejer sig om Coop Hvidløgsspegepølse med pakkedatoerne 8/8 og 10/8 2016.

Pølserne er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Irma, Fakta og på Coop.dk

Overvejer du at kvitte tobakken?

25.08.2016
rygestop rygning stop

Kommunen: Det kan være svært at stoppe med at ryge, men det kan lade sig gøre. Ofte skal der flere forsøg til, før du bliver tobakken kvit. Så selvom du tidligere har forsøgt at stoppe, er det værd at forsøge igen. Det vigtigste er, at du er motiveret for at holde op.

Det er ikke alle der er motiverede for at kvitte tobakken – men de der er skal have hjælpen til det siger sundhedsvejleder Rikke Ahrends;

Sønderborg Kommune tilbyder gratis hjælp til rygestop. Rygestopforløb kan foregå i grupper eller individuelt – alt efter behov.

Og det har en effekt at kommunen gennemfører disse kurser siger Rikke Ahrends;

Næste rygestop-forløb starter tirsdag den 27. september. Forløbet strækker sig over 7 tirsdage kl. 16.30-18.30 på Sundhedscentret i Sønderborg.

Vil du vide mere om tilbuddet og dine muligheder for at deltage, kan du kontakte en sundhedsfaglig medarbejder på tlf. 88 72 41 81. Du kan også sende en mail til rygestop@sonderborg.dk Opgiv navn og tlf.nr., så bliver du ringet op.

Tredje gang var ikke lykkens gang

25.08.2016
politi 10

Politi: En 39-årig mand fra Sønderborg kan ikke nikke genkendende til ordsproget ”Tredje gang er lykkens gang”.

I aftes kl. 20:46 vendte han for tredje gang tilbage til Føtex i Sønderborg, ikke som almindelig kunde men derimod som butikstyv.

Den 39-årige stjal denne gang varer, i form af forskelligt el-værktøj, til en samlet værdi af 6.759 kr.

Personalet genkendte manden og holdt øje med ham. Da han passerede kasselinjen uden at tage pungen, eller varerne, op af lommerne blev manden holdt tilbage og politiet tilkaldt.

– Den 39-årige kan nu se frem til en større bøde, fortæller politiets vagtchef Søren Strægaard.

Studerende blev væk

25.08.2016
sdu undervisning uddannelse

Uddannelse: Da Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg mandag skulle byde velkommen til 202 nye studerende, var 30 af dem ikke mødt op skriver Jydske Vestkysten.

– Det er da irriterende. Vi skal nu til at ringe rundt til dem for at høre, om de kommer, siger campusleder Jesper Axelsen til avisen.

Han ved først i løbet af et par uger, hvor mange, der har fortrudt og hvor mange, som bare fravalgte den tid på studiet. EASV tilbyder otte forskellige uddannelser i Sønderborg. Kun to af dem er fuldt booket, så de 30 unge optager ikke en plads for andre på venteliste.

Også Syddansk Universitet i Sønderborg oplever, at nye studerende udebliver uden at melde fra.

– 10 procent er måske et højt tal, men det er ikke usædvanligt hos os, at nogle ikke kommer eller først dukker op i løbet af et par uger, forklarer Per Boisen, leder af SDU’s studieservice på Alsion til Jydske Vestkysten.

SDU på Alsion forventer 1. september at se 288 nye ansigter, foruden et stadig ukendt antal nye studerende på den grænseoverskridende uddannelse BA International, der foregår både i Sønderborg og Flensborg. Her vil der formentlig være 50-60 nye studerende.

Børnene går i skole – forældrene lærer intet

25.08.2016
politi kampagneskilt børn på vej

Trafik: I ugerne 32, 33 og 34 gennemfører politiet målrettede indsatser i forbindelse med skolestart landet over.

Politiindsatserne er koncentreret om skoleveje, hvor der især fokuseres på

 • bilernes hastighed
 • om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
 • om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele
 • skolepatruljernes arbejde, og
 • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der i den anden kontroluge konstateret lidt over 1500 forseelser, heraf

 • 137 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 235 overtrædelser af den skiltede hastighed
 • 73 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 49 tilfælde var børnene ikke fastspændt
 • 18 benyttede mobiltelefon under kørslen

Kontrollerne fortsætter denne uge ud.

Indsatserne bakker op om Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunernes skolestartskampagne.

Nyheder – 24/8

25.08.2016

Herunder finder du nyheder fra onsdag d. 24. august 2016.

Radio Als har fået ny formand

24.08.2016
radio als

Bestyrelsen, der står bag Radio Als, har på et møde i aftes konstitueret sig på ny. Det resulterede i en ny formand.

Jens Michael Damm, der tidligere var formand, trak sig forleden på grund af for meget arbejde i sin virksomhed og derfor skulle der vælges en ny formand.

Ny formand blev Jytte Aaen der er indehaver af Nybolig Erhverv i Sønderborg.

Biblioteket vil hjælpe de mindste i trafikken

24.08.2016

Kommunen: Cyklen er grøn transport. Og flere cyklister i Sønderborg, gør kommunen mere grøn. Men det kræver, at de yngste bliver klædt godt på til at bruge den tohjulede i trafikken. Og det vil Sønderborg Bibliotek hjælpe forældrene og de mindste med.

Biblioteket Sønderborg har pakket Sikker på cykel – kufferten og tilbyder nu nye cyklister og deres forældre en kuffert fuld af trafikspil, cykelhistorier og meget mere til hjemlån. Ideen er at give forældre inspiration til at lære deres børn at cykle og ikke mindst cykle sikkert i trafikken.

– Det er vigtigt at lære at cykle, og vi vil gerne hjælpe både børn og forældre på vej, til at gøre det sjovt og nemt at lære, fortæller Bibliotekar Linda Pallesen

Bibliotekar Linda Pallesen fra Sønderborg Bibliotek har udarbejdet kufferterne med højtlæsningsbøger, Pixeline spil, vendespil med trafikskilte, informationsmateriale og meget mere.

sikker trafik kuffert

Hun er slet ikke i tvivl om, at muligheden for at låne en kuffert med alskens materiale til både børn og deres forældre, giver nogle forældre det sidste skub til at lære børnene at cykle.

Cyklisme – en grøn transport

Og i ProjectZero er projektleder Louise Johnsen rigtig glad for det helt nye initiativ, der kan være med til at gøre byen mere grøn i kampen for at gøre området CO2-neutral.

– I Sønderborg er der fuld fokus på at fremme cyklismen med blandt andet bedre cykelforhold, nye cykelstier og cykelkampagner. Cyklisme er en miljøvenlig og grøn transportform, der henvender sig til borgere i alle aldre. Nu kan de allermindste også lære om cyklisme og om at færdes i trafikken via den nye cykelkuffert, siger hun.

Sønderborg Bibliotek har udarbejdet kufferterne med støtte fra Transportkontoret, Sønderborg Kommune.

Og har fire cykelkufferter til hjemlån på områdets mange biblioteker.

Brød ind hos sovende 96-årig

24.08.2016
politi 5

Politi: I tidsrummet mellem kl. 22:30 og kl. 02:50 i nat brød en ukendt tyv ind hos en 96-årig mand på Storegade i Nordborg.

Tyven kom ind ved at rive et haspet vindue op og tyven bevægede sig rundt i soveværelset imens den ældre mand sov.

Fra soveværelset stjal tyven et større kontantbeløb hvorefter tyven forlod huset.

Har du oplysninger der kan hjælpe politiet til en opklaring af sagen bedes du kontakte Sønderborg Politi på tlf. 1-1-4.

Ingen kørekort + kørsel i bil = bøde

24.08.2016
politi stop

Politi: Når man ikke har et kørekort må man ikke køre bil. Det ved de fleste. En 20-årig mand fra Sønderborg vidste det tilsyneladende ikke da han i aftes blev standset i bil på Sundsmarksvej.

Den 20-årige kørte kl. 01:07 i en Peugeot 406 da politiet spottede ham. Han har engang haft kørekort men det er blevet frakendt i en tidligere sag.

Han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og kan se frem til en større bøde.

FLERE NYHEDER Gå til arkiv

Landsdækkende nyheder

26.08.2016

Vejret

Sønderborg

Afstemning

Dagens program

Hver time Nyheder ml. 07.00-18.00 »
Lokale og landsdækkende nyheder samt vejret.
Kl. 06.00 Morgenkvisten »
Flemming Nissen vækker dig med god musik og fylder din morgen med nyttig info, indslag, samt selvfølgelig det musik du kan lide.
Kl. 12.03 Eftermiddagsmixeren »
Preben Pedersen krydrer din eftermiddag med god musik og skæve historier, imens du bevæger dig mod fyraften
Kl. 16.00 Kom godt hjem »
Radio Als leverer godt musik til hjemturen